Продължете към съдържанието

Правила и регламенти на фестивала

1. Третото издание на международен Родопи филм фест ще се проведе от 11-ти до 14-ти юли 2024 г. в Смолян.

2. Програмата на второто издание включва следните раздели:
– Международен конкурс за пълнометражни документални филми
– Международен конкурс за среднометражни документални филми
– Международен конкурс за късометражни документални филм
– Специални събития: лекции, семинари, дискусии

3. Филми за селекция се приемат за следните секции:
– Международен конкурс за пълнометражни документални филми
– Международен конкурс за среднометражни документални филми
– Международен конкурс за късометражни документални филм

4. Критерии за допустимост
– Приемат се филми, завършени между 1 януари 2022 г. и 1 март 2024 г.
– Всички филми трябва да бъдат завършени окончателно /„Final Cut“.
– Представените филми могат да са на всички езици; ако не са на български, трябва да имат английски субтитри.

5. Продължителност на филмите по категории
Критерии за участие в Международния конкурс
– за късометражни филми дължината трябва да бъде 30 минути или по-малко.
– за среднометражни филми дължината трябва да бъде 30 -60 мин.
– за пълнометражни филми дължината трябва да бъде минимум 60 мин.

6. Кандидатстване:
Краен срок за подаване: 1-ви март 2024г.
Директорът на фестивала ще избере селекционна комисия. Тричленната комисия ще избере пълнометражни филми за Международния конкурс за документални пълнометражни филма както и късометражни и среднометражни филми за конкурса.

7. Формулярът за онлайн подаване на филми е достъпен на платформата на Filmfreeway: https://filmfreeway.com/RIFE-2024
8. Такса за кандидатстване
– за пълнометражни филми: 10 евро
– за среднометражни филми: 7 евро
– за късометражни филми: 5 евро
Български филми са освободени от такса за кандидатстване.

9. Процедура за подаване
– Прочетете и приемете правилата.
– Изпратете през платформата Filmfreeway

10. Формати на филми
– За целите на подбора: защитен онлайн скрийнър /валиден най-малко три месеца след крайния срок за подаване/.
– Приети прожекционни формати за избраните филми: DCP; Blu-ray и HD файл при изключителни случаи.
– Screeners на избраните филми за слагане на български субтитри трябва да бъдат изпратени на фестивала преди 1 май 2022 г., заедно с английските субтитри на текстов файл. Прожекционните формати трябва да стигнат до фестивала преди 1 юни 2022 г.

11. RIFE ще покрие разходите, свързани с връщането на копията на филмите, избрани за конкурсните секции на адрес, посочен от продуцента, в случай че филмът няма предвидена друга дестинация. RIFE ще покрие всички разходи, свързани със съхранението и застраховката на филмите по време на Фестивала.
Що се отнася до загуба или повреда по време на фестивала, отговорността на фестивала покрива само възстановителната стойност на копието на филма.

12. RIFE може да покани представители на филмите в Международния конкурс за документални филми в рамките на два дни в гр. Смолян. Всички условия за гостите на фестивала са включени в личните им покани.
– Нашият екип за обслужване на гости ще се свърже с всеки поканен режисьор, за да предостави цялата необходима информация относно транспорта, настаняването и акредитацията за фестивала.

13. Фестивално жури и награди
Международно жури от трима членове ще определи наградените филми във всяка категория.

Награди:
– Награда Grand Prix за най-добър филм в международния конкурс (отива при режисьора на филма);
Награда за най-добър среднометражен филм (получава режисьора на филма);
– Награда за най-добър късометражен филм (получава режисьора на филма);
– Награда на публиката – Публиката ще гласува за своя предпочитан филм. конкурс. (получава режисьора на филма)
Решенията на журито са окончателни и не могат да бъдат обжалвани.

– Фестивалът си запазва правото да представи селекция от филми на онлайн платформата си след приключването на фестивала на територията на България след края на фестивала между 16-ти и 31-ви юли 2024.

14. Заявки за акредитация ще се подават от 1-ви юни до 23-ти юни 2023 г.

15. Участието в Родопи Филм Фест предполага спазване на настоящия правилник.
Директорът на фестивала има право да решава всички случаи и въпроси, които не са упоменати в настоящия правилник.

16. За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на фестивала www.rife.bg или се свържете с нас на info@rife.bg

Споразумение
Представянето на филм на RIFE представлява съгласие с всички правила, разпоредби и условия, съдържащи се в този документ, и Вашето съгласие филмът Ви да бъде предвиден за всички награди, които могат да бъдат получени от фестивала. Представянето също удостоверява, че разполагате с всички права за фестивален кинопоказ (в съответствие с законите за авторското право). С изпращането си се съгласявате да не оттегляте филма си от РИФЕ, след като бъде приет от комисията.