Продължете към съдържанието

И-ЕК GHES

 2021 Под същото небе. Филми за хора, които се противопоставят на етикетите

Германия, 2016, 94'
Режисьор: Филип Шефнър, Колорадо Велку

Песен, обещание към любимия, към децата, към себе си. Членовете на
Семейство Velcu от Faţa Luncii, Румъния, се мести в Берлин и се изявява
във възможно бъдеще.

Прожекция: 18.09.2021, 10:30 ч., Театър (малка зала)

  • Идент. № на обявата: 1067