Продължете към съдържанието

Екип

Нашите колеги и членове на екипа

Христо Бакалски
Ния Якимова
Илина Перянова
Евгения Танева
Таньо Колев
Мария Койчева

Димитър Дерелиев
Мина Сталева
Мария Иванова
Соня Йосифов
Анелия Спасова
Катерина Ламбринова
Катерина Вологина
Камелия Тавитян
Сабине Кьонер