Продължете към съдържанието

Екип

Нашите колеги и членове на екипа

Христо Бакалски
Ния Якимова
Илина Перянова
Евгения Танева
Таньо Колев
Мария Койчева

Димитър Дерелиев
Мина Сталева
Мария Иванова
Соня Йосифов
Анелия Спасова
Катерина Ламбринова